Tjänster

Bromma IT erbjuder företag i hela Sverige virtuella tjänster såsom servrar (VPS), Exchange mail, klient- och serverbackuper, domänhantering, DNS, storage (FTP) samt webbhotell. I Stockholm erbjuds även traditionell IT-support till företag med supportavtal.

Aktiva filter