Hosted Sharepoint

Användningsområdet för SharePoint är enormt stort. Vi har givetvis färdiga planer som lämpar sig för allt från den ideella föreningen till det större företaget. För att enkelt komma igång finns många mallar att utgå ifrån.

Hosted Sharepoint

Plattformen SharePoint kan användas till en mängd ändamål. En SharePoint-plats går att få på svenska eller engelska, baserad på valfri mall. Tillgängliga mallar är Windows SharePoint Services standardmallar samt ett antal ytterligare applikationsmallar.

Ingen begränsning finns i antalet underliggande SharePoint-platser som kan skapas. Administratören för SharePoint-samlingen skapar själv underliggande SharePoint-platser baserade på valfritt språk och mall efter behov.

För alla typer av samarbete

Användningsområdet för SharePoint är enormt stort. Vi har givetvis färdiga planer som lämpar sig för allt från den ideella föreningen till det större företaget. För att enkelt komma igång finns många mallar att utgå ifrån.

Inga begränsningar

Obegränsat antal av underliggande arbetsytor en SharePoint‐plats kan ha. Prissättningen är endast baserad på utrymme och antal användare. Vidare har vi, vad vi tror är, marknadens absolut lägsta instegspriser för SharePoint.

Pris från 56kr/månad

KONTAKTA OSS